ZEN

Daisen     De Panne

Het centrum van De Panne ‘Daisen De Panne’ is verwant met het hoofdcentrum ‘Daisen Centre Zen’ van Brussel en

het centrum ‘Daisen Liège’.

Anne Simpelaere geeft onderricht sinds haar wijding tot zennon in 1987 en geeft nu onderricht in De Panne.